Historiografija i nacionalizam

 

U Sarajevu je 13. i 14. oktobra 2018. održana radionica o temi Na margini povijesti, a potom i panel razgovor o temi Historiografija i nacionalizam. Još jedan vrijedan događaj u organizaciji Udruženja za modernu historiju u partnerstvu sa Heinrich Böll Foundation, Office for Bosnia and Herzegovina. Sudionici iz Sarajeva, Zagreba, Novog Sada, Skopja, Berlina. Idemo dalje!