Sep. 28, 2019

U posljednjem broju časopisa Istorija 20. veka (br. 2/2019) objavljen je i prikaz knjige Džemal Bijedić. Politička biografija, autora Husnije Kamberovića, koju je objavilo Udruženje za modernu historiju

http://istorija20veka.rs/wp-content/uploads/2019/07/2019_2_13_prikaz_257-259.pdf

 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

Sep. 7, 2019

U okviru projekta Ko je prvi počeo? – Istoričari protiv revizionizma na Fruškoj Gori je od 31. 8. do 6.9. organizirana druga ljetna škola pod nazivom Revizionizam o Drugom svjetskom ratu u Jugoslaviji. Među sudionicima su bili u studenti historije sa Univerziteta u Sarajevu (Dino Dupanović, Dražen Janko, Nedim Pustahija i Sakib Imširović). Osim svojih radova koje su prezentirali u Ljetnoj školi, studenti su imali priliku slušati i predavanja poznatih historičarki i historičara (prof. dr. Dubravka Stojanović, dr. Adnan Prekić, dr. Milivoj Bešlin i dr. Milovan Pisari).

Osim studenata, ove godine su u okviru istog projekta i tri saradnika sa Univerziteta u Sarajevu (i članovi Udruženja za modernu historiju) bili u prilici koristiti rezidencijalne boravke u Beogradu u trajanju od 7 ili 15 dana te istraživati u beogradskim arhivima i bibliotekama za svoje naučne radove. Ove godine su sa Univerziteta u Sarajevu rezidencijalne boravke koristili: Edin Omerčić, dr. Enes Omerović i Minela Radušić.

Ovo je druga godina trajanja projekta Ko je prvi počeo? – Istoričari protiv revizionizma (o projektu opširnije na http://kojeprvipoceo.rs/). Tokom 2018. u okviru istog projekta pet studenata Univerziteta u Sarajevu je boravilo u Ljetnoj školi (Saima Lojić, Minela Radušić, Ajdin Muhedinović, Dino Dupanović i Edin Omerčić), dok je rezidencijalni boravak koristio doc. dr. Amir Duranović. Rezultat Ljetne škole 2018. bila je i knjiga Jugoslavija u historiografskim ogledalima, koju je objavilo Udruženje za modernu historiju.

Inače, čitavim projektom koordinira Radna grupa koju čine: prof. dr. Dubravka Stojanović (Univerzitet u Beogradu), prof. dr. Božo Repe (Univerzitet u Ljubljani) , prof. dr. Tvrtko Jakovina (Sveučilište u Zagrebu), Dr. Milivoj Bešlin (Univerzitet u Beogradu) i prof. dr. Husnija Kamberović (Univerzitet u Sarajevu)

Ovaj dvoipogodišnji projekat realizira Udruženje KROKODIL u bliskoj saradnji s forumZFD Srbija, a finansijski ga je podržala Evropska unija kao i Ministarstvo kulture Republike Srbije i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

 

 

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

Sep. 5, 2019

I ove godina nastavili smo sa promoviranjem historijske istine, modernih pristupa u historijskim istraživanjima i prezentiranju rezultata istraživanja

Centralni događaj je bio History Fest  od 28. maja do 2. juna 2019, koji je bio posvecen događajima 1989. u Evropi i Jugoslaviji, a objavili smo i vise kn jiga i zbornika radova.

Pripremamo History Fest 2020 i objavljivanje novih knjiga.

Ukoliko zelite podrzati nas rad, donacije mozete uplatiti na nas racun, na slijedeci nacin:

Podaci za plaćanje općom uplatnicom:

Broj žiro računa:1610000107430033

Primatelj: Udruženje za modernu historiju

Naziv banke: Raiffeisen bank d.d., Sarajevo

Za uplate iz inozemstva potrebno je navesti:

IBAN: BA391610000107430033

SWIFT/BIC: RZBABA2S

Svrha uplate: ”Donacija”

 

________________________________________________________________________

Aug. 30, 2019

Enes Omerović u KROKODILovoj kući za pisce

Enes Omerovic, član Udruženja za modernu historiju, od 1. do 7. septembra 2019. će boraviti u KROKODILovoj kući za pisce u Beogradu, u okviru projekta Ko je prvi počeo? Istoričar protiv revizionizma.
Projektom rukovodi Radna grupa na čelu sa prof.dr. Dubravkom Stojanović. Članovi Radne grupe su: prof. dr. Milivoj Bešlin, prof. dr. Božo Repe, prof. dr. Tvrtko Jakovina i prof. dr. Husnija Kamberović.
 
Projekat je implementiran u bliskoj saradnji sa forumZFD Srbija, a finansijski ga je podržala Evropska unija kao i Ministarstvo kulture Republike Srbije i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 

 

Aug. 26, 2019

Edin Omerčić, član Udruženja za modernu historiju, boravio je tokom avgusta 2019. u KROKODILovoj rezidenciji,  u okviru projekta Ko je prvi počeo? Istoričari protiv revizionizma.

 Glavni cilj rezidencijalnih boravaka u okviru projekta Ko je prvi počeo? Istoričari protiv revizionizma je da se istoričarima iz republika bivše Jugoslavije omogući dvonedeljni istraživački boravak tokom kog mogu koristiti materijale iz državnih arhiva u Beogradu. Naime, nakon raspada Jugoslavije, celokupan arhivski materijal koji svedoči o istoriji te države ostao je u Beogradu, što je veliki problem za sve istraživače koji se bave periodom od 1918. do 1991. godine. Ovo se naročito odnosi na analize jugoslovenske spoljašnje politike koje nisu moguće bez upotrebe Arhiva Jugoslavije i Arhiva Ministarstva spoljašnjih poslova. 

Nakon projekta Jezici i nacionalizmi  Udruženje KROKODIL je započelo novi projekat pod nazivomKo je prvi počeo? Istoričari protiv revizionizma čiji je glavni cilj stvaranje prostora za istorijski i interkulturalni dijalog kroz kreiranje mreže istoričara, pisaca, novinara, studenata i šire publike koja će doprineti rešavanju konflikta, uzajamno poštovanim istorijskim narativima (ako već zajednički nije moguć), i inkluzivnijoj kulturi sećanja. Projektne aktivnosti će rezultirati stvaranjem održive platforme koja će omogućiti uzajmno prihvatljive interpretacije događaja iz bliže i dalje prošlosti korišćenjem metoda multiperspektivnog istorijskog narativa.

Projektom rukovodi Radna grupa na čelu sa prof.dr. Dubravkom Stojanović. Članovi Radne grupe su: prof. dr. Milivoj Bešlin, prof. dr. Božo Repe, prof. dr. Tvrtko Jakovina i prof. dr. Husnija Kamberović.

Projekat je implementiran u bliskoj saradnji sa forumZFD Srbija, a finansijski ga je podržala Evropska unija kao i Ministarstvo kulture Republike Srbije i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________