Aug. 30, 2019

Enes Omerović u KROKODILovoj kući za pisce

Enes Omerović u KROKODILovoj kući za pisce

Enes Omerovic, član Udruženja za modernu historiju, od 1. do 7. septembra 2019. će boraviti u KROKODILovoj kući za pisce u Beogradu, u okviru projekta Ko je prvi počeo? Istoričar protiv revizionizma.
Projektom rukovodi Radna grupa na čelu sa prof.dr. Dubravkom Stojanović. Članovi Radne grupe su: prof. dr. Milivoj Bešlin, prof. dr. Božo Repe, prof. dr. Tvrtko Jakovina i prof. dr. Husnija Kamberović.
 
Projekat je implementiran u bliskoj saradnji sa forumZFD Srbija, a finansijski ga je podržala Evropska unija kao i Ministarstvo kulture Republike Srbije i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________