Sep. 7, 2019

STUDENTI UNIVERZITETA U SARAJEVU NA LJETNOJ ŠKOLI 2019.

U okviru projekta Ko je prvi počeo? – Istoričari protiv revizionizma na Fruškoj Gori je od 31. 8. do 6.9. organizirana druga ljetna škola pod nazivom Revizionizam o Drugom svjetskom ratu u Jugoslaviji. Među sudionicima su bili u studenti historije sa Univerziteta u Sarajevu (Dino Dupanović, Dražen Janko, Nedim Pustahija i Sakib Imširović). Osim svojih radova koje su prezentirali u Ljetnoj školi, studenti su imali priliku slušati i predavanja poznatih historičarki i historičara (prof. dr. Dubravka Stojanović, dr. Adnan Prekić, dr. Milivoj Bešlin i dr. Milovan Pisari).

Osim studenata, ove godine su u okviru istog projekta i tri saradnika sa Univerziteta u Sarajevu (i članovi Udruženja za modernu historiju) bili u prilici koristiti rezidencijalne boravke u Beogradu u trajanju od 7 ili 15 dana te istraživati u beogradskim arhivima i bibliotekama za svoje naučne radove. Ove godine su sa Univerziteta u Sarajevu rezidencijalne boravke koristili: Edin Omerčić, dr. Enes Omerović i Minela Radušić.

Ovo je druga godina trajanja projekta Ko je prvi počeo? – Istoričari protiv revizionizma (o projektu opširnije na http://kojeprvipoceo.rs/). Tokom 2018. u okviru istog projekta pet studenata Univerziteta u Sarajevu je boravilo u Ljetnoj školi (Saima Lojić, Minela Radušić, Ajdin Muhedinović, Dino Dupanović i Edin Omerčić), dok je rezidencijalni boravak koristio doc. dr. Amir Duranović. Rezultat Ljetne škole 2018. bila je i knjiga Jugoslavija u historiografskim ogledalima, koju je objavilo Udruženje za modernu historiju.

Inače, čitavim projektom koordinira Radna grupa koju čine: prof. dr. Dubravka Stojanović (Univerzitet u Beogradu), prof. dr. Božo Repe (Univerzitet u Ljubljani) , prof. dr. Tvrtko Jakovina (Sveučilište u Zagrebu), Dr. Milivoj Bešlin (Univerzitet u Beogradu) i prof. dr. Husnija Kamberović (Univerzitet u Sarajevu)

Ovaj dvoipogodišnji projekat realizira Udruženje KROKODIL u bliskoj saradnji s forumZFD Srbija, a finansijski ga je podržala Evropska unija kao i Ministarstvo kulture Republike Srbije i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

 

 

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________