Sep. 28, 2019

Džemal Bijedić. Politička biografija

U posljednjem broju časopisa Istorija 20. veka (br. 2/2019) objavljen je i prikaz knjige Džemal Bijedić. Politička biografija, autora Husnije Kamberovića, koju je objavilo Udruženje za modernu historiju

http://istorija20veka.rs/wp-content/uploads/2019/07/2019_2_13_prikaz_257-259.pdf

 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________