Mostar, 16-17. 9. 2016

Bosna i Hercegovina u socijalističkoj Jugoslaviji: od Ustava 1946. do Deklaracije o nezavisnosti 1991. godine (skup održan u Mostar, 16–18. septembra/rujna 2016).