Sadržaj

Predgovor

Husnija Kamberović
Nasilje kao sudbina? Sarajevo na razmeđu carstava i država u 20. stoljeću

Enes S. Omerović
Je li Sarajevo što je nekad bilo?

Minela Radušić
Proljeće u znaku promjena: Sarajevo 1941. godine

Vera Katz
Iz povijest Sarajeva kroz prizmu proslave Dana Oslobođenja u godinama popisa stanovništva (1948.-1991.)

Aida Ličina Ramić
Transformacija Sarajeva 1970-ih: neki aspekti razvoja grada

Merisa Karović Babić
Sarajevske barikade: karakazan i mišolovka. Okruženje sa „sve četiri strane sveta“

Edin Omerčić
Na kraju vijeka, na kraju svijeta – Sarajevo 1995-1996.SADRŽAJ
UVOD

PRVI DIO
SVJETOVI ŽIVOTA I CIVILIZACIJE PRIJE 1500. GODINE
1. Jugoistočna Evropa i njeni stanovnici
2. Civilizacije i religije između Rima i Vizantije
3. Vlast, znanje i razumijevanje svijeta
4. Globalne privrede Srednjeg vijeka
5. Kroja 1450. godine

DRUGI DIO
GLOBALNE IMPERIJE I GLOBALNE PRIVREDE OD 1450. DO 1800. GODINE
I Uspon i prevlast Osmanskog Carstva
1. Vlast i uprava u Rumeliji
2. Islamizacija, konfesionalizacija i izgradnja protonacionalnih identiteta
3. Globalna moć Osmanskog Carstva u epohi geografskih otkrića
4. Arhaična globalizacija
5. Istanbul 1683. godine
II Izazovi „starog poretka“ („Ancien Régime“)
6. Habsburško Carstvo i Rusija posežu za jugoistočnom Evropom
7. Prosvjetiteljstvo? Prosvjetiteljstvo!
8. Spoznaja svijeta: nauka i putovanja
9. Trgovina i promjene u vrijeme protoglobalizacije
10. Dubrovnik 1776. godine

TREĆI DIO
STOLJEĆE GLOBALNIH REVOLUCIJA OD 1776. DO 1878. GODINE
I Raspad „starog poretka“ od 1770. do 1830. godine
1. Američka i Francuska revolucija
2. Od revolucije do samostalnih država
3. Solun 1821. godine
4. Evopski odgovori na Istočno pitanje
5. Pirati, kuga, i drugi globalni izazovi
II Na putu ka nacionalnoj državi, od 1830. do 1878. godine
6. Nacionalizam i nacionalni pokret u Predmartovskom razdoblju
7. Seljaci, građani i socijalne promjene
8. Nacionalizacija i globalizacija religija
9. Republikanski nacionalizam i međunarodna zajednica
10. Plovdiv, Srednja Gora i Rodopi 1876. godine

ČETVRTI DIO
GLOBALNE KRIZE I SVJETSKI RATOVI DO 1870. DO 1945. GODINE
I Imperijalizam, od 1870. do 1912/13. godine
1. Istočne krize
2. Nacionalizam i internacionalizam u dobu ideologija
3. Komunikacije, tehnika i transnacionalna mobilizacija
4. Efekti globalizacije
5. Kolonijalizacija percepcije
6. Beograd 1913. godine
II Postimperijalni novi poredak, od 1912/13. do 1945. godine
7. Od Balkanskih ratova 1912/13. do ugovora u Lozani 1923. godine
8. Od demokratije ka diktaturi
9. Svijet kao pozornica: internacionalizam i multilateralizam
10. Deglobalizacija i velika depresija
11. Dimenzije kulturne globalizacije
12. Bukurešt 1939. godine
13. Jugoistočna Evropa u Drugom svjetskom ratu

PETI DIO
GLOBALIZACIJA I FRAGMENTACIJA, OD 1945. DO DANAS
1. Izgradnja komunizma
2. Jugoistočna Evropa tokom Hladnog rata
3. Kulturna razmena i globalno civilno društvo
4. Globalna potrošnja, globalne krize
5. Sarajevo 1984. godine
6. Godina 1989. i posljedice
7. Jugoistočna Evropa u današnjem globalnom svijetu

ZAKLJUČAK
Jugoistočna Evropa i svijet

Literatura
Spisak ilustracija
Rječnik
Hronologija
Indeksi
Karte

Udruženje za modernu historiju iz Sarajeva upravo je objavilo knjigu pod naslovom „Nadživjeti carstva: Islam, nacionalni identitet i politička lojalnost u Bosni i Hercegovini“, autora Xaviera Bougarela. U ovoj knjizi se odnos islama i nacionalnosti u Bosni i Hercegovini razmatra kroz dva ključna pitanja: jedno je vezano za odnos teritorijalne cjelovitosti Bosne i Hercegovine i političkog subjektiviteta Muslimana / Bošnjaka od sredine 19. do početka 21. stoljeća, a drugo za transformaciju muslimanskog identiteta u 20. stoljeću, sa akcentom na razdoblje rata 1992 – 1995. godine.
Posebnu pažnju autor posvećuje stavu Stranke demokratske akcije prema političkom subjektivitetu Muslimana tokom 1990-ih godina, te odnosu prema Jugoslaviji i Bosni i Hercegovini. Da li je Alija Izetbegović u prvi plan stavljao politički suverenitet Muslimana ili suverenitet Bosne i Hercegovine? Kakav je bio stav SDA elite prema teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovien? Zbog čega je dolazilo do frakcija unutar SDA? Šta su zastupali Haris Silajdžić, Alija Izetbegović, Adil Zulfikarpašić, Fikret Abdić? Zašto je SDA jedno vrijeme tokom rata istodobno pristajala na etničku podjelu Bosne i Hercegovine, ali i sarađivala sa građanskim strankama, koje su se tome protivile? Kakva je uloga Islamske zajednice i Mustafe ef. Cerića u ratu 1992 – 1995. godije?

Božo Repe, Milan Kučan. Prvi predsjednik Slovenije
Biografija Milana Kučana koju je napisao jedan od vodećih suvremenih historičara u Sloveniji

____________________________________________________________________________________________________________

Cjenovnik izdanja UMHIS

Sve knjige mozete poruciti slanjem e-maila na: umhissarajevo@gmail.com

 

Džemal Bijedić. Politička biografija

U posljednjem broju časopisa Istorija 20. veka (br. 2/2019) objavljen je i prikaz knjige Džemal Bijedić. Politička biografija, autora Husnije Kamberovića, koju je objavilo Udruženje za modernu historiju

http://istorija20veka.rs/wp-content/uploads/2019/07/2019_2_13_prikaz_257-259.pdf

 

Mihad Mujanović, I ZEMLJE SA POTRESE. Odjek zemljotresa u Skoplju 1963. godine i Bosanskoj krajini 1969. godine
Sadržaj

Uvod
Skoplje 1963.
„Katastrofa kakve u istoriji naših naroda nije bilo“
Saveznici i prijatelji
Demografske promjene
Banjaluka 1969. godine
„Strašna nesreća, strašan prizor“
Neispunjene nade
Demografske promjene
Zaključak
Conclusion
PriloziRerezentacije socijalističke Jugoslavije. Preispitivanja i perspektive
Sadržaj

Uvod (Hannes Grandits, Vladimir Ivanović, Branimir Janković)

MODERNIZACIJSKA PARADIGMA POD ZNAKOM PITANJA

Hannes Grandits / Holm Sundhaussen
Jugoslavija šezdesetih godina: protiv teleološkog pristupa u istraživanju
Igor Duda
Društveno i svakodnevno u istraživanju povijesti socijalističke Jugoslavije: mapiranje područja i tema
Jure Ramšak
Istoriziranje leve alternative samoupravnom socijalizmu u jugoslovenskom centru i periferiji
Aida Ličina Ramić
Socijalistički grad – historiografska literatura o gradovima SFRJ na primjeru Beograda, Sarajeva i Zagreba
Darko Stojanov
Zemlja progresa ili zemlja krize: socijalistička Jugoslavija u makedonskim udžbenicima istorije

DINAMIKE OTVORENOSTI I ZATVORENOSTI JUGOSLAVENSKOG SOCIJALIZMA

Nemanja Radonjić
(Post)jugoslovenska istoriografija i “Treći svet” sa posebnim osvrtom na područje Afrike
Borut Klabjan
U granicama jugoslovenskog sećanja. Politika sećanja na Drugi svetski rat između Slovenije i Italije
Katharina Tyran
(Ne)prisutnost Jugoslavije: pogled na divergirajuće koncepcije kod gradišćanskih Hrvata i koruških Slovenaca
Ruža Fotiadis
„Opasni prijatelji, nevjerna braća“ – bliskost i udaljenost u međunarodnim odnosima na primjeru Grčke i Jugoslavije
Branimir Janković
Povijest knjige i čitanja: novi pristup jugoslavenskom socijalizmu

TJESKOBA POGLEDA UNAZAD U POSTJUGOSLAVENSKIM HISTORIOGRAFIJAMA

Petar Todorov
Socijalistička Jugoslavija u produkciji poslednjih dokumentarnih filmova u Makedoniji
Amir Duranović
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini i socijalizam: između kritičke i parahistoriografije
Husnija Kamberović
Svjedočenja političkih aktera i njihov značaj u izučavanju socijalizma u Bosni i Hercegovini
Radina Vučetić
O jednom jubileju ili kako se (ne) sećamo Jugoslavije
Vladimir Ivanović
,,Brain Drain’’ bez kofera: jugoslovenske izbeg lice u Austriji tokom 90-ih godina

______________________________________________________
______________________________________________________

Edin Radusic, “BOSNIAN HORRORS”. Antiturski narativi o Bosni u britanskom javnom diskursu i njihove političke posljedice 875-1878

SADRŽAJ

I UVOD (O temi, zadatku i strukturi)

II ZA UGROŽAVANJE EVROPSKOG MIRA KRIVI SU TURCI! ILI SRBI, CRNOGORCI I RUSI: Narativi o ustanku (do “Bulgarian Horrors”)

1. BOSNA I HERCEGOVINA KAO PROSTOR ZA APLIKACIJU ORIJENTALIZMA, OSMANIZMA, BALKANIZMA, IMPERIJALIZMA I NACIONALIZMA
2. VLADINA POLITIKA I KONZULARNI DISKURS O USTANKU
2.1 Ustanak u Bosni i Hercegovini
2.2 Nasljeđe britanske politike na početku ustanka
2.3 Konzularni diskurs o ustanku u Bosni i Hercegovini (do početka antiturske “atrocities agitacije”)

3 ALTERNATIVA/E KONZULARNOM DISKURSU O USTANKU: DISKURS/I ŠTAMPE VIKTORIJANSKOG DOBA
3.1 Moć viktorijanske štampe
3.2 Antiosmanski diskurs štampe

4 UGNJETAVANJE, ZLOČIN, MASAKR: PORTRETIRANJE OSMANSKE VLASTI, MUSLIMANA I HRIŠĆANA U BOSNI I HERCEGOVINI
4.1 Ugnjetavanje kao način vladanja i uzrok ustanka
4.2 Ugnjetavanje kao argument za (humanitarnu) intervenciju i zapadno (austrijsko) okupaciono pravo
4.3 Narativ o zločinima, pokolju i nasilju: otvaranje puta stranoj humanitarnoj intervenciji u Bosni i Hercegovini

III DISKURS O SVETURSKOJ KRIVICI: BOSANSKO PITANJE U KONTEKSTU ANTITURSKE AGITACIJE UZROKOVANE TURSKIM ZLOČINIMA U BUGARSKOJ

1. TURSKI ZLOČINI U BUGARSKOJ I BRITANSKA POLITIČKA JAVNOST
2. ANTITURSKI ATROCITIES DISKURS I AGITACIJA
2.1 Antiturski mitingaški diskurs
2.2 Bosna i Hercegovina na antiturskim mitinzima

3. DISKURSI VODEĆIH POLITIČKIH PARTIJA, POLITIČARA I DUHOVNIKA
3.1 Gladstoneov antiturski diskurs
3.2 Antiturski diskurs drugih liberala i teologa
3.3 Disraelijev konzervativni diskurs
4. Provladin (antiturski) diskurs drugih konzervativaca

5. ANTITURSKI DISKURS ŠTAMPE
5.1 The Times
5.2 Daily News
5.3 The Pall Mall Gazette

IV “BEAN BAG VERSUS IMPALEMENT”: NARATIV O NABIJANJU NA KOLAC HRIŠĆANA U BOSNI – “BOSNIAN HORORS”

1. NABIJANJE NA KOLAC, NARATIV O NAJBARBARSKIJEM OD SVIH BARBARSKIH ZLOČINA
1.1 Narativ o nabijanju na kolac
1.2 Kontranarativ: “Nikad nisam čuo …”
1.3 Diskursi urednika novina o nabijanju na kolac
1.4 Epilog bez presude: Završna istraga britanskog konzulata i austrijski izvještaj s granice

2 GLADSTONE I MISS IRBY
2.1 Gladstone i Miss Irby zajedno
2.2 Narativ Williama Gladstonea i Miss Irby: Turska barbarstva u Bosni i Hercegovinu novi su dokaz o barbarskoj prirodi Turaka

V POLITIČKA POSLJEDICA ANTITURSKOG NARATIVA O TURCIMA I BOSNI

1. CARIGRADSKA KONFERENCIJA
1.1 Britanska politika u toku Carigradske konferencije
1.2 Zahtjevi i narativ antiturske agitacije postaju politika Vladinih zvaničnika

2. BERLINSKI KONGRES
2.1 Britanska politika i narativ na Berlinskom kongresu
2.2 Austrougarska okupacija kao humanitarna intervencija?

VI ZAKLJUČAK

VII CONCLUSION
VIII IZVORI I LITERATURA
VIII INDEX

Jugoslavija u historiografskim ogledalima. zbornik radova

_______________________________________________________

Na margini povijesti: zbornik radova
Mjesto objavljivanja: Sarajevo
Datum objavljivanja: 2018
Broj stranica: 184
Licenca: CC-BY 2.0
Jezik publikacije: BHS

Historiografija i nacionalizam: na margini povijesti

Krećući se u historiografskim krugovima unutar Bosne i Hercegovine, ali i u inostranstvu, zaključili smo da otvaranje novih i drugačijih perspektiva u pogledu na savremenu bosanskohercegovačku historiju zahtijeva, prije svega, širenje spektra istraživačkih mogućnosti kroz sistematsko istraživanje velikih, a do sada neistraženih tema, ili ukazivanjem na mnoštvo istraživačkih mogućnosti u odnosu na historijske izvore, bilo da ih razumijevamo u tradicionalnom smislu riječi, ili u nešto modernijem, savremenijem. Zbornik radova Na margini povijesti rezultat je rada na projektu „Historiografija i nacionalizam: na margini povijesti“, realiziranom u programskim sadržajima Udruženja za modernu historiju (UMHIS) tokom 2018. godine, a koji je podržan od Fondacije Heinrich Bӧll, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Albanija, Ured u Sarajevu. Kao ideja nastao je u intenzivnim razgovorima kolegica i kolega historičara mlađe generacije, međusobno povezanih kolegijalnom saradnjom, susretljivošću i željom da postojeći programi saradnje i kontakti budu međusobno povezani novom projektnom linijom čiji je osnovni cilj bilo regionalno umrežavanje historičara i rad na istim i/ili srodnim temama. U okviru aktivnosti bh. dio tima saradnica i saradnika na projektu proveo je istraživanja u arhivima i bibliotekama u Bosni i Hercegovini i susjednim zemljama, pripremio radove, a potom je, s ostatkom saradničkog tima, u oktobru 2018. organizirana dvodnevna radionicu pod nazivom „Na margini povijesti“ s ciljem javne prezentacije i diskusije rezultata istraživanja o historiografijama i nacionalizmima na prostoru jugoistočne Evrope uz učešće kolegica i kolega iz Njemačke, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije. Time je zaokružen prvi dio rada na projektu, okupljanje mladih historičarki i historičara iz regiona u Sarajevu i njihovo predstavljanje domaćoj, prije svega stručnoj publici, među kojima su bili saradnice i saradnici fakulteta i instituta, studenti magistarskog i doktorskog studija i drugi. Treća faza projekta bila je priprema zbornika radova Na margini povijesti kojeg vam predstavljamo i nudimo sa željom da vas potakne na razmišljanje i istraživanje društvenih i političkih pojava koje su sigurno vrijedne istraživačkog truda.
Sardžaj:

PREDGOVOR............................................................................................................................7
1. Amir Duranović, SAVREMENA BOSANSKOHERCEGOVAČKA HISTORIOGRAFIJA:
NA MARGINI POVIJESTI.............................................................. 11
2. Amila Kasumović, POVIJEST MARGINALNIH I „NEUSPJEŠNIH“: ZAŠTO
NAM JE POTREBNA?............................................................................................31
3. Enes S. Omerović, SA MARGINA BOSANSKOHERCEGOVAČKE HISTORIOGRAFIJE:
NACIONALNE MANJINE U BOSNI I HERCEGOVINI (1918-
1941).......................................................................................................................65
4. Husnija Kamberović, SLUČAJ MUSTAFE BUSULADŽIĆA – SA POVIJESNE
MARGINE KA POLITIKANTSKOM CENTRU....................................................121
5. Melisa Forić Plasto, MARGINALNE GRUPE NA STRANICAMA SAVREMENIH
BOSANSKOHERCEGOVAČKIH UDŽBENIKA HISTORIJE..............135
O AUTORIMA.......................................................................................................................177
Čitav zbornik dostupan na https://issuu.com/umhis/docs/na-margini-povijesti-1Svetozar Borojević, Kroz Bosnu

Svetozar Borojević, Kroz Bosnu

U suizdanju Srednje Europe iz Zagreba i Udruženja za modernu historiju iz Sarajeva uskoro izlazi knjiga pod naslov  Kroz Bosnu. Vojskovođa Svetozar Borojević od Bojne (Umetići, 13. prosinca 1856. – Klagenfurt/Celovec, 23. svibnja 1920.), jedini austrougarski feldmaršal južnoslavenskog podrijetla, registriran je kao pisac dvaju autorskih djela, Durch Bosnien (1887.) i postumno O ratu protiv Italije (s. a.).Knjigu Durch Bosnien (Kroz Bosnu) Svetozar Borojević je potpisao kao kapetan u c. k. Vrhovnom zapovjedništvu, a objavio uoči desete obljetnice austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine. Sam je Borojević u okupaciji sudjelovao kao u svome prvom ratnom pohodu, istaknuvši se u borbama te stvorivši sliku o sebi kao sposobnom mladom časniku, čovjeku koji zavređuje povjerenje i napredovanje. Austrougarskom okupacijom Bosne i Hercegovine, drugim riječima, započeo je njegov uspon u vojnoj hijerarhiji u kojem će doprijeti do najvišeg mogućeg statusa, feldmaršala, da bi ubrzo nakon toga, slomom imperija kojem je posvetio sve svoje kreativne energije, sam doživio najveća ljudska poniženja i umro kao slomljen čovjek.

 

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

Prilozi historiji Bosne i Hercegovine u socijalističkoj Jugoslaviji. Zbornik radova

Mjesto objavljivanja: Sarajevo
Datum objavljivanja: 2017
Broj stranica: 197
Licenca: CC-BY-NC-SA
Jezik publikacije: BHS
ISBN: ISBN 978-9926-8082-7-3

Pitanje odnosa čovjeka i prirode te njihove međusobne povezanosti i uvjetovanosti staro je koliko i sam život čovjeka u prirodi. Čudi, zbog toga, činjenica da se historija okoliša ima smatrati veoma mladom akademskom disciplinom, o čemu su do sada napisani brojni i veoma utemeljeni historiografski tekstovi. Još iz vremena antičkih pisaca, Herodota, Tukidida, Plinija Starijeg, da spomenemo samo neka imena, autori su bili zainteresirani da svojim čitaocima ponude informacije o ljudima, ali i o prirodi. Ponekad se redoslijed mijenjao na način da su u prvi plan isticani prirodni ambijent, pa potom čovjek, odnosno društvo.
Iz Predgovora: Doc. dr. Amir Duranović
Sardžaj:

PREDGOVOR 7
Amir Duranović, POPLAVA, ZEMLJOTRES, SMOG:
Prilozi ekohistoriji Bosne i Hercegovine u 20. stoljeću 9
Enes S. Omerović, Velike poplave u Bosni i Hercegovini (1918-1941) 17
Vera Katz, Poplave u Bosni i Hercegovini – posljedice
i pokušaji zaštite (1965-1976), 73
Aida Ličina Ramić, Od ekološke katastrofe do olimpijskog
grada – Sarajevo 1971-1984, 115
Dino Dupanović, Političke posljedice zemljotresa u Bosanskoj krajini 1969. godine, 149
O AUTORIMA 195

Historijski pogled na razvoj i položaj nacionalnih manjina u Sarajevu i Bosni i Hercegovini

Amir Duranović, Snažan eho brionski. Odjeci Brionskog plenuma u Bosni i Hercegovini 1966. godine

Husnija Kamberović, DŽEMAL BIJEDIĆ. Politička biografija

Ioannis Armakolas, Politika i društvo u Tuzli od 1992. do 1995. godine. Političko natjecanje i građanska alternativa

Edicija Zbornici / Udruženje za modernu historiju/Udruga za modernu povijest ; knj. 1

 

U ovom zborniku objavljujemo dio saopćenja sa naučnog skupa održanog u Mostaru 2015. godine. Fedžad Forto u svom radu piše o uvođenju tramvaja u Sarajevu koncem 19. stoljeća i promjenama koje je taj čin uveo u gradski život. Izet Šabotić u svom radu piše o utjecaju Sarajevskoj atentata 1914. na stanje u širem prostoru Tuzle, a Jasmin Branković ukratko ispisuje događanja u Mostaru u vrijeme Velikog rata. Seka Brkljača raspravlja o bezuspješnim pokušajima nekih prigradskih naselja Sarajeva da se tokom 1930-ih godina priključe gradu Sarajevu. Željko Karaula ukazuje na modele arhitektonske i urbane izgradnje u toku Drugog svjetskog rata, a Adnan Velagić na loše stanje u gradovima u Hercegovini, posebno sa aspekta elektrifikacije, nakon Drugog svjetskog rata. Omer Hamzić i Rusmir Djedović raspravljaju o Lukavcu, novom gradu koji se formira krajem 19. stoljeća sa izgradnjom Fabrike sode, i tokom 20. stoljeća kroz socijalističku urbanizaciji izrasta u moderan industrijski i rudarski grad. Mirza Džananović ukazuje na faze urbanističkog razvoja Zenice u vrijeme socijalizma, a Amra Čusto piše o modelima urbanizacije Sarajeva, posebno se posvećujući izgradnji naselja Grbavica i novoj kulturi življenja i stanovanja u socijalizmu. Na kraju, Dževad Drino i Banjamina Londrc, u široko postavljenom okviru karaktera ratnih razaranja gradova tokom historije, raspravljaju o pravnoj kvalifikaciji razaranja gradova u Bosni i Hercegovini u vrijeme rata od 1992. do 1995. godine. Njihov je zaključak da je razaranje bosanskohercegovačkih gradova nesumnjivo ratni zločin, ali se ne može karakterizirati zločinom genocida.

 

 

 

Objavljena knjiga o austrougarskoj trgovinskoj politici u Bosni i Hercegovini

 
Objavljena knjiga o austrougarskoj trgovinskoj politici u BiH Amile Kasumović
 
Amila Kasumović je docentica na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, a ova obimna knjiga na skoro 400 stranica je prerađena verzija njene doktorske disertacije.

U bh. historiografiji često se pisalo o kolonijalnom karakteru austrougarske uprave u BiH. Autorica je mišljenja da se zaključak da li je ova uprava zaista počivala na principima kolonijalizma može donijeti jedino na osnovu detaljnih istraživanja. Takva istraživanja bi, vjerovatno, pokazala da pojedini segmentiu austrougarske uprave zaista jesu imali kolonijalni karakter, dok drugi, međutim, nisu.

Kasumović u zaključcima svog rada dalje navodi da se karakter austrougarske uprave može jasnije ocijeniti uporedi li se sa stanjem privrede BiH nakon 1918. godine, kada se ostvarilo ujedinjenje "slavenske braće" i otklonjene kočnice "tuđinske uprave".

Dolazi do zaključka da je više pozitivnih koraka koje je donijela austrougarska uprava u oblasti trgovine od onih koji bi se mogli kritizirati: donijeti se temljeni zakoni, regulirano pitanje carina, poreza i monopola, uvedene neke moderne institucije koje do tada u BiH nisu postojale.Radi unapređenja trgovine otvarane su trgovačke škole i akademije, osnovani potporni fondovi, Trgovačka i obrtna komora, izdavani propisi koji su poticali određene grane trgovine. Uvedena je praksa baždarenja koja je sprečavala malverzacije u trgovini pivom i vinom. Značajno je i uvođenje trgovačkih registara koji su bili značajni radi utvrđivanja broja otvorenih trgovačkih radnji, njihovog karaktera i obima posla.

To je približilo BiH modernoj evropskoj ekonomiji, s kojom se s druge strane bilo teško nositi...

Sve to navodi autoricu na zaključak da nemaju utemeljenja često iznošene tvrdnje da se u austrougarskom periodu uglavnom išlo na ruku stranim trgovcima i zanatlijama. Nije istican nužno interes Monarhije, nego se postavljalo i pitanje kako bi se BiH mogla uklopiti u trgovinsku razmjenu s Monarhijom.

Knjiga je objavljena u izdanju Udruženja za modernu historiju čiji predsjednik prof. Husnija Kamberović ističe da se radi o strukovnom udruženju koje djeluje nešto duže od tri godine, a iza kojeg su četri naučne konferencije koje su organizirali u Sarajevu i Mostaru i dvije objavljene knjige.

"Pokušavamo da kroz moderne pristupe historijskim istraživanjima i otvaranjem novih istraživačkih polja u našu historiografiju unesemo što više iskustava iz svjetske historiografije. Ova knjiga o austrougarskoj trgovinskoj politici je prva knjiga iz serije Sudije za historiju Bosne i Hercegovine. Već imamo pripremljene i nove knjige, i vjerujem da će to biti jedna otvorena biblioteka u kojoj ćemo ispisivati historiju Bosne i Hercegovine. Postavili smo visoke naučne kriterije za odabir knjiga koje ćemo objavljivati i siguran sam da će to biti prepoznatljiva i vrlo cijenjena serija", rekao je prof. Kamberović za Fenu.
 
O sadrzaju knjige vidjeti na:
 

Rijeka Krivaja kroz prošlost. Zbornik radova